Südwest Presse vom 25. Januar 2018

Binea startet Anfang Februar

Erstellt am: 01/25/2018

Südwestmetall
Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e. V.

Löffelstraße 22–24
70597 Stuttgart
Postfach 70 05 01
70574 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 7682-0
Fax +49 (0)711 7651675
E-Mail: info(at)suedwestmetall.de

URL: http://reutlingen.suedwestmetall.de/SWM/web.nsf/id/li_suedwestpresse-binea-startet-anfangfebruar.html
Datum: 17.1.2019

VOILA_REP_ID=C1257761:004A5185